logo huisarts doensen

Praktijkondersteuner Somatiek

janneke juriMijn naam is Janneke Juri. In 1999 ben ik gestart met de opleiding verpleegkunde aan het ROC te Nijmegen. Tijdens mijn opleiding heb ik gewerkt in o.a. het Catharina ziekenhuis te Eindhoven op de afdeling cardiologie. Na het behalen van mijn diploma ben ik begonnen als verpleegkundige op de longafdeling in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond, waar ik 15 jaar gewerkt heb. Ook ben ik gedurende 3 jaar werkzaam geweest als oproep verpleegkundige in hospice Zenit te Venray.

Graag bied ik u ondersteuning op het gebied van Cardiovasculair Risicomanagement, Diabetes Mellitus, COPD en Astma om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.
Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag.

Op dinsdagmiddag ben ik telefonisch bereikbaar op tel nr. 06-18585224, van 1600-1700 uur, voor eventuele vragen.

Janneke Juri

Jolanda van MeijlDe doktersassistente

Bij de assistente kunt u voor vele praktische vragen terecht. Zij kan u vaak helpen voor kleine medische problemen. U kunt ook terecht bij haar voor administratieve vragen. Een aantal controles en handelingen (na 10.30 uur) verricht zij zelfstandig zoals:

Jolanda van Meijl en Helmi Kuijpers en Carla Lemmen

Praktijkondersteuner GGZ

eline verrijtIk heb psychologie gestudeerd aan de universiteit van Maastricht, waar ik in 2012 afstudeerde op Psychology & Law. Aanvullend heb ik de opleiding tot praktijkondersteuner GGz (POH-GGz) gevolgd en sinds 2015 werk ik met plezier bij verschillende huisartsenpraktijken. Als POH-GGz inventariseer ik samen met u, en in overleg met uw huisarts, welke zorg passend is. Ik bied kortdurende hulp aan. Te denken valt aan een aantal gesprekken in de huisartsenpraktijk, (begeleide) zelfhulp via e-health (online behandelprogramma), of een luisterend oor. Als behandelaar zal ik vooral een ondersteunende rol vervullen, waarbij de focus ligt op het vergroten van uw zelfredzaamheid; ik probeer u te helpen het zelf te doen. Uw hulpvraag wordt daarbij als leidraad genomen. Ik maak vooral gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en acceptance & commitment therapy. Een eerste gesprek duurt circa 40 minuten. Het is fijn als u voorafgaand aan dit gesprek de digitale vragenlijst die u heeft ontvangen invult. Vervolggesprekken duren een half uur, en nazorg bied ik in de vorm van korte gesprekken elke 6 tot 8 weken. Indien uw klachten intensievere behandeling vereisen kan ik u verwijzen naar de zogenaamde Generalistische Basis-GGz (lichte tot matige problematiek) of Specialistische-GGz (diagnostiek/behandeling van complexe/ernstige problematiek).

Eline Verrijt
Praktijk Ondersteuner GGZ

stichting huisartsen innovatie facilitering deurne

Stichting Huisartsen Innovatie Facilitering Deurne

Uw huisarts is medeoprichter en bestuurslid van Stichting Huisartsen Innovatie Facilitering Deurne (SHIFD). Een Stichting die in 2008 opgericht is door en voor huisartsen in Deurne. Deelnemende praktijken werken praktijk overstijgend met elkaar samen en hebben twee verpleegkundig specialisten in dienst, die zelfstandige patiëntenzorg kunnen en mogen leveren, zowel binnen als buiten de praktijk. Tevens heeft SHIFD een ICT-functionaris die diverse ICT zaken voor de praktijken regelt. Wij bouwen zo aan een structuur zodat wij ook in de toekomst goede huisartsenzorg aan u kunnen blijven leveren.

Praktijkmanager SHIFD, Mascha Hendriks

Masha HendriksIn 2004 ben ik afgestudeerd aan de Avans Hogeschool Breda richting Personeel & Arbeid. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de re-integratie & revalidatie en sinds mei 2018 de overstap gemaakt naar de huisartsenzorg. Ik ben werkzaam als praktijkmanager bij de aangesloten praktijken van Stichting Huisartsen Innovatie & Facilitering Deurne .
Hier zijn vier huisartsenpraktijken bij aangesloten:
Huisartspraktijk Doensen, Huisartsenpraktijk De Bie en De Kock, Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein en Huisartsenpraktijk de Poort.

Verpleegkundig specialist, Lianne van der Leeuw 

lianne van der leeuwVanaf juli 2018 ben ik als Verpleegkundig Specialist op de vrijdagen werkzaam in de praktijk. Ik heb vanuit mijn Verpleegkunde opleiding mijn hart verloren aan de huisartsenpraktijk en heb daar na een aantal jaren gewerkt te hebben als praktijkondersteuner , in 2012 heb ik mijn master afgerond tot Verpleegkundig Specialist.  In de praktijk heb ik een zelfstandig spreekuur voor veelvoorkomende klachten zoals: Keel-neus-oor klachten, huidproblemen, klachten van de luchtwegen en klachten van het bewegingsapparaat. Daarnaast bezoek ik oudere patiënten met een complexere zorgvraag thuis. De assistente beoordeeld aan de telefoon of uw klacht het beste door de huisarts of Verpleegkundig Specialist gezien kan worden.
Tot ziens in de praktijk, 
Lianne van der Leeuw

Verpleegkundig Specialist SHIFD, Ingeborg van Zantvoort

Verpleegkundig Specialist SHIFD, Miran van Eijk

Sinds 2000 werk ik als verpleegkundig specialist. Ik ben gespecialiseerd in ouderen. Ik werk erg graag met ouderen en hun naasten. Dat doe ik als verpleegkundig specialist deels zelfstandig naast de huisarts en soms als onderdeel van het behandelteam.

De verpleegkundig specialist is een relatief nieuwe beroepsgroep in de gezondheidszorg. Zij combineert verpleegkundige handelingen met medische handelingen. Die combinatie komt steeds meer van pas omdat patiënten steeds ouder worden en zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving willen kunnen blijven functioneren. Taken van een verpleegkundig specialist zijn: verpleegkundige behandelingen; routinematige medische behandelingen; medicijnen voorschrijven; organisatie van zorg zodat de zorg die door verschillende zorgverleners wordt verleend, goed op de patiënt en goed op elkaar is afgestemd; voorlichting geven en kwaliteitsverbetering. Verpleegkundig specialisten specialiseren zich binnen een bepaald vakgebied.

Ouderenzorg is een fascinerend vak waarin de juiste, soms maar kleine, veranderingen grote consequenties kunnen hebben voor de kwaliteit van leven van de oudere patiënt. Hierbij vind ik, naast de ziekte en het op elkaar afstemmen van de verschillende behandelingen, ook het optimaliseren van het functioneren, het ondersteunen van de veerkracht en de eigen regie van de patiënt belangrijk. U treft mij hoofdzakelijk in de Nieuwenhof, Samen Thuis en in het Wilhelminahuis

Naast zorg voor ouderen, geef ik ook les op verschillende vervolgopleidingen voor verpleegkundigen. Ik ben lid van V&VN – VS en van V&VN geriatrie en gerontologie. Namens deze beroepsverenigingen ben ik betrokken bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen.